Sản phẩm bảo hành hạn sử dụng và tình trạng hàng hóa khi đến tay khách hàng theo quy định của công ty.