Sâm ngọc linh là niềm tự hào của người dân Việt Nam theo tôi chúng ta nên duy trì bảo tồn phát triển gìn giữ giá trị của loài sâm quý.